11 Dec
11Dec

På grensen mellom Peru og Brasil finnes de to største leveområdene i verden for urfolk som enda ikke har etablert kontakt med omverdenen. Til sammen er de like store som Storbritannia, og de er hjemmet til minst 25 ukontaktede urfolksgrupper. Det langhårete folket er et av dem.

I 2004 var jeg et halvt år sammen med yine-folket i sørøstre Peru, nær grensen til Brasil. Jeg hadde samlet dokumentasjon for Regnskogfondet om et isolert nabofolk som kalles mashco-piro. Jeg fant 7 forlatte bosetninger etter mashco-piroene, og sikret slik noen av de tidligste fotografiske bevisene for at de lever der. Tusenvis av tømmerhuggere hadde på den tiden invadert mashco-piroenes land, på jakt etter mahogni i den rike regnskogen her. Hos yine-folket hørte jeg historier om drap, voldtekt og kidnappinger utført av tømmerhuggerne mot mashco-piroene for å jage dem bort fra landet sitt.

Forlatt bosetning mashco-piro, Anders C. Krogh 2004

Fire år tidligere, i 1999/2000, var jeg på sporet av et helt ukjent folk i Javaridalen lenger nord. Da var jeg var sammen med matses-folket. De fortalte om en helt ukjente nabostamme som de kalte for det langhårete folket. Etter 8 måneders leting fikk jeg endelig dokumentert dette til da helt ukjente folkets eksistens. Som med mashco-piroene viste de med all tydelighet at de ikke ønsker kontakt med oss. Disse urfolksgruppene gjemmer seg i de mest utilgjengelige områdene Amazonas har å by på, der grenseområdet mellom Peru og Brasil stiller i en særklasse.

Siden den gang har Regnskogfondet jobbet sammen med urfolksorganisasjoner, antropologer og advokater i Peru og Brasil og fått samlet et stort bevismateriale som viser isolerte urfolks eksistens og utbredelse i disse to landenes unike grenseområde. Dette har bidratt til å bære frem kunnskapen om at de isolerte urfolksgruppene her lever i to enorme sammenhengende territorialområder – ett i de sørlige delene av dette grenseområdet, og ett i de nordlige delene.

Kjøp Med jaguarens kraft - en reise i det ukjente Amazonas, av Anders C. Krogh

Fotspor etter det langhårete folket, Anders C. Krogh 1999

Territoriet i sør har fått navnet territoriell korridor for isolerte pano og arawak urfolksgrupper. Det er på størrelse med Portugal - 90 000 km2, og det aller meste av området er utelukkende bebodd av isolerte urfolk. Vi vet at det lever minst 10 urfolksgrupper her - 6 identifiserte og 4 uidentifiserte. Den største av disse er mest sannsynlig mashco-piroene. De kan være så mange som 1000 personer. Med støtte fra Regnskogfondet har antropologen, Beatriz Huertas, systematisert all dokumentasjon om dette fantastiske området og publisert det i en bok som ble utgitt i 2015.

Territoriet i nord heter territoriell korridor for isolerte urfolk i Javari-Tapiche. Dette området er nesten på størrelse med halve Norge – 150 000 km2. Her vet vi at det lever minst 15 isolerte urfolksgrupper, kanskje så mange som 20. I desember 2017 oppnådde vi en stor seier ved at den peruanske staten da endelig, 17 år etter at jeg kom ut av skogen med bilder og fortellinger om et ukjent folk, anerkjente at det langhårete folket er et folk som eksisterer og lever i Peru, sammen med minst 5 andre isolerte nabostammer. På brasiliansk side av grensen var eksistensen til andre isolerte urfolk allerede anerkjent og et beskyttelsesreservat ble opprettet der i 1996 og fikk navnet Javaridalen. Etter seieren i 2017 ble det lovfestet at også den peruanske siden av territoriet skal beskyttes.

Les mer om Regnskogfondets arbeid for å beskytte Amazonas' ukontaktede stammer

Isolerte urfolks territorier i grenseområdet mellom Peru og Brasil

Det er nesten ufattelig at vi i år 2020 fortsatt har to områder i Amazonas på størrelse med middels store europeiske land som er leveområdene til jeger- og sankerfolk vi enda ikke kjenner eller har kontakt med. Det er litt av en verdensarv å forvalte, og beskyttelsen av denne unike arven fortjener hele verdens oppmerksomhet. Regnskogfondet og våre peruanske og brasilianske partnere jobber på spreng for å sikre at de ekstremt sårbare folkegruppene som lever her skal få leve i fred på sine territorier så lenge de selv måtte ønske det. Å bevise at de eksisterer og definere deres leveområder er første skritt. Nå presser vi på i det peruanske rettssystemet for å få reservatene endelig opprettet.

På samme tid jobber vi sammen med dedikerte urfolksorganisasjoner for å stoppe alle som forsøker å trenge seg inn på territoriene, enten det er misjonærer på jakt etter «unådde sjeler», eller tømmerhuggere på jakt etter edelt tømmer.

Anders C. Krogh

Kjøp Med jaguarens kraft her

Støtt Regnskogfondet

Inne i en forlatt hytte til det langhårete folket. Anders C. Krogh 1999

Kommentarer
* E-postadressen vil ikke bli publisert på hjemmesiden.