12 Apr
12Apr

Siden jeg kom hjem fra Amazonas første gang i mai 2000 har jeg hatt ett hovedmål for øyet: At et ukjent folk som blir kalt for «det langhårete folket» skal få leve i fred på sitt tradisjonelle territorium, fri fra forfølgelse og tap av livsgrunnlag. Nå, 21 år senere, er ett av reservatene som skal beskytte dem endelig opprettet!

Reservatet heter Yavari-Tapiche og er like stort som Jamaica (nesten 11 000 km2), og ligger i østre Peru, helt på grensen mot Brasil. Det vil beskytte store deler av territoriet til det langhårete folket og flere andre ukontaktede stammer som lever i området. Alle de 16 hogstkonsesjonen som ligger innenfor reservatets grenser skal fjernes.

Anders C. Krogh i en forlatt hytte laget av det langhårete folket, 1999

Kjøp Med jaguarens kraft - en reise i det ukjente Amazonas, av Anders C. Krogh 

I 1999 levde jeg i over et år sammen med matsesfolket i dette utilgjengelige regnskogsområdet. I løpet av denne tiden lette jeg etter et ukjent folk matses-folket kalte for det langhårete folket, eller «demosjbå». De ble også kalt for «Remo Auca». Etter 9 måneder og flere hundre kilometer til fots og i kano fant vi dem. Da jeg kom hjem til Norge hadde jeg med meg et stort prosjekt for opprettelsen av et reservat skulle beskytte territoriet til dette folket, og i 2004 fikk jeg ideen realisert i Regnskogfondet.

Siden da har Regnskogfondet støttet flere urfolksorganisasjoner, rettighetsorganisasjoner, og den peruanske antropologen, Beatriz Huertas, i deres lange og utrettelig kamp for at alle ukontaktede urfolk i Perus mektige regnskog skal få leve i fred. Med opprettelsen av Yavari-Tapiche reservatet er en viktig milepæl oppnådd!

Fotspor etter det langhårete folket, 1999

Her skal det langhårete folket og de andre isolerte urfolksgruppene få leve i fred så lenge de selv måtte ønske det. Ingen inntrengere har nå lov til å bevege seg inn her. Ingen tømmerhuggere. Ingen misjonærer. Ingen eventyrere. Alle oljekonsesjonene som overlappet området er fjernet. Det er nå ikke lov å bygge veier her, jakte eller hugge et eneste tre. Nå gjenstår det store arbeidet med å sikre at dette håndheves i praksis.

Det finnes minst 20 ukontaktede urfolksgrupper i Peru, og fortsatt er det 5 reservatforslag som ikke er godkjent. Ett av disse er Yavari-Mirim, hvor flere grupper av det langhårete folket også lever, side om side med andre ukjente urfolksgrupper. Til nå har 6 av 11 reservatforslag blitt godkjent, hvorav Yavari-Tapiche er det største. Kampen fortsetter...

Anders C. Krogh

Les mer om Regnskogfondets arbeid for å beskytte Amazonas' ukontaktede stammer 

Kjøp Med jaguarens kraft her 

Støtt Regnskogfondet 

Kommentarer
* E-postadressen vil ikke bli publisert på hjemmesiden.